Bestuur:

Naam Functie Telefoon Email
Barend Bakker Voorzitter 0180-425515  
Jopie Hofwegen Secretaris 078-6153621

smarties.secretariaat@ziggo.nl 

Jan van Loosen Penningmeester 078-6159659  
Marja Fransen Bestuurslid 06-17066441  
Thea Smit-Assendelft Bestuurslid
(PR-zaken)
078-8422951 theasmit.nl@gmail.com

Bankrekening Smarties: NL09 RABO 0353 0679 62