Bestuur:

Naam Functie Telefoon Email
Barend Bakker Voorzitter 0180-425515
Tineke van Garderen Secretaris 078-6158953 secretarissmarties@gmail.com
Paul van Houdt Penningmeester 078-6472984
Jopie Hofwegen Bestuurslid 078-6153621
Thea Smit-Assendelft Bestuurslid
(PR-zaken)
078-8422951 theasmit.nl@gmail.com

Bankrekening Smarties: NL09 RABO 0353 0679 62